Regulamin

Menu

E-Dziennik

KLIKNIJ TU ABY SIĘ ZALOGOWAĆ

Logujesz się pierwszy raz lub nie możesz się zalogować,
ZOBACZ INSTRUKCJE

Pomocna Dłoń

Opisz swój problem. Postaramy się pomóc Ci jak najszybciej. Dyskrecja zapewniona!
Wystarczy że KLIKNIESZ TUTAJ

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość odwiedzin

1220077

Statystyka

DARMOWE LICZNIKI

pasek004

 1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły dla uczniów klas 0-III.
 2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.15 – 15.30.
 3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie obojga rodziców pracujących.
 4. Zapis dziecka do świetlicy odbywa się na wniosek rodziców poprzez wypełnienie karty zapisu (w załączniku).
 5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, programu profilaktycznego szkoły oraz dziennego rozkładu zajęć.
 6. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za szkody i zniszczenia odpowiadają rodzice dziecka.
 7. Za zaginione rzeczy, przyniesione przez ucznia z domu, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Dzieci z kl. 0 po zajęciach lekcyjnych są przyprowadzane do świetlicy przez nauczycieli. Na zajęcia dodatkowe uczniowie są odbierani i przyprowadzani przez osoby prowadzące z nimi zajęcia. Nauczyciele w czasie trwania zajęć ponoszą za uczniów odpowiedzialność.
 9. Każdy uczeń ma możliwość zjedzenia posiłku podczas pobytu w świetlicy.
 10. Obowiązkiem rodzica jest punktualne odbieranie dziecka ze świetlicy:

poniedziałek – piątek do godz. 15.30.

 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w wyznaczonym czasie, rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym nauczyciela prowadzącego świetlicę lub Dyrektora szkoły.
 2. Dzieci poniżej 7 roku życia ze świetlicy odbierają rodzice, opiekunowie prawni lub osoba przez nich upoważniona (wzór upoważnienia w załączniku).
 3. Dzieci, które ukończyły 7 lat za zgodą rodziców mogą samodzielnie opuszczać świetlicę.

pasek004

Ś wietlica jest czynna codziennie do 15.30.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

 I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

 I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D bamy o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.