2020–2021

Certyfikaty dla szkoły

Nasza szkoła otrzymała od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, certyfikaty za udział w programach profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym 2020/2021. 

Zdj.1-4

Podsumowanie programów profilaktycznych

W tym roku szkolnym w naszej szkole zostały zrealizowane programy profilaktyczno–edukacyjne  w klasach 0a, 0b, 1a, 1b, 3, 4a, 4b, 6. Wychowawcy poszczególnych klas przeprowadzili zajęcia warsztatowe z uczniami wg zaproponowanych przez pedagoga scenariuszy zajęć, stacjonarnie w szkole oraz podczas zajęć zdalnych. Były to: różne filmy, prezentacje, piosenki i ćwiczenia.

Dodatkowo w klasach 7, 8a i 8b wychowawcy klas zrealizowali z uczniami program profilaktyczny „Znamię? Znam je!” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry.

Dzieci aktywnie brały udział w zorganizowanych przez wychowawców zajęciach edukacyjnych.   

Zakończenie konkursów:

 • III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Na początku była miłość – moja rodzina dobiegł końca. Jak poinformowali organizatorzy, wzięło w nim udział blisko 4500 dzieci z całej Polski. Szkołę reprezentowało 27 prac naszych uczniów. Ogłoszenie wyników odbyło się online 1 czerwca 2021r. Każde dziecko otrzymało za udział mały upominek.
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. W tym konkursie naszą szkołę reprezentowały prace 5 uczniów na 43234 z całej Polski. Powiatowy Oddział KRUS w Nowym Targu docenił i wyróżnił naszych uczniów przekazując pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Koordynatorkami konkursu były: p. Agnieszka Brynkus, p. Marta Sojka, p. Magdalena Buźniak, p. Danuta Kostorz p. Katarzyna Łapczyńska.

Wielki sukces uczniów naszej szkoły!

10 czerwca 2021r. ogłoszono wyniki konkursu plastycznego Higiena to jest to! w ramach VIII edycji Projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska”, organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przy partnerskim wsparciu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  Naszą szkołę reprezentowały prace 5 uczniów.

Finalistami konkursu zostali:

 • Anna Buźniak z klasy 0a
 • Marcin Zubek z klasy 4b

 Laureatami zostali:

 • Michał Buźniak z klasy 2 – I miejsce w kategorii klas 1-4,
 • Aleksandra Mrożek z klasy 0a – III miejsce w kategorii przedszkola,
 • Maja Dębska z klasy 5 – wyróżnienie w kategorii klas 5-8. 

Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów w tak prestiżowym konkursie. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Koordynatorkami konkursu są p. Danuta Kostorz, p. Magdalena Buźniak, p. Katarzyna Łapczyńska oraz p. Marta Sojka. 

Lista laureatów konkursu na plakat „Higiena to jest to!”… zobacz link

W dniu 20 kwietnia 2021r w naszej szkole odbyły się prelekcje profilaktyczno–edukacyjne z przedstawicielami policji. Podczas spotkań z uczniami klas 1-3 funkcjonariusze nowotarskiej komendy poruszyli temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa (zasady ruchu drogowego, bezpieczeństwo w szkole i w domu).

Ostrzegali także przed kontaktami z osobami nieznajomymi zarówno w życiu codziennym jak i w Internecie. Przypomnieli o bezpiecznym korzystaniu z sieci, przestrzegali przed niekontrolowanym upływie czasu podczas grania w gry komputerowe.
Z uczniami klas 4-8 pogadanki również poświęcone były bezpieczeństwu oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Funkcjonariusze zapoznali młodzież z najważniejszymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości małoletnich. Zaznajomili z zagrożeniami jakie mogą spotkać ich w wirtualnym i realnym świecie. Dużo uwagi mundurowi poświęcili problemowi korzystania z Internetu, kładąc nacisk na szanowanie się w grupie. Uświadomili dzieciom do czego może doprowadzić hejtowanie i jakie są tego konsekwencje prawne.

Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i uwagą wśród uczniów.

Z okazji 17. rocznicy Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nasza szkoła wzięła udział w akcji „Zgłoś się po biało-czerwoną”, którą zorganizowali harcerze ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz Okręgu Małopolskiego ZHR. Celem tej akcji było dostarczenie 1700 Małopolanom flag RP, by szerzyć ideę radosnego patriotyzmu i zachęcić do wspólnego świętowania. Flagi ufundował Wojewoda Małopolski.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. do naszej placówki zawitał harcerz, który uroczyście przekazał flagę przedstawicielom społeczności szkolnej. Flaga wisiała nad głównym wejściem do budynku.

Majowe święta uczciliśmy poprzez wykonanie patriotycznej dekoracji, którą można podziwiać w naszym holu. Za jej wykonanie dziękujemy uczniom i nauczycielom zajęć kreatywnych w klasach 1-3.

Nad przebiegiem akcji czuwał nasz szkolny wolontariat wraz z opiekunami.

W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. Na początku była miłość-moja rodzina”. Był to ogólnopolski konkurs kuratoryjny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka już po raz trzeci.

Celem konkursu było zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w ich życiu, podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka oraz rozwijanie talentów plastycznych dzieci. Konkurs skierowany był do dzieci z klas 0-3. Dostarczono 27 prac. Wszystkie zostały wysłane do organizatorów konkursu, którego rozstrzygnięcie nastąpi 1 czerwca. Za wszystkich uczniów biorących udział w konkursie trzymamy mocno kciuki.

Koordynatorkami konkursu są p. Danuta Kostorz, p. Katarzyna Łapczyńska, p. Marta Sojka oraz p. Magdalena Buźniak.

Warsztaty profilaktyczne w szkole:

26 lutego 2021r. w klasie 2 i 3 odbyły się zajęcia profilaktyczne. Program „Cukierki” był skierowany do dzieci młodszych i oparty na pracy z bajką profilaktyczną.

Miał na celu kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, na nauce odmawiania przyjmowania prezentów od osób obcych, zapobieganiu wykluczenia z grupy rówieśniczej, rozwijania u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do nauczycieli, pedagogów i osób mających udzielić wsparcia w problemach dzieci. Zajęcia były prowadzone metodami i formami pracy dostosowanymi do wieku uczniów. Dzieci były bardzo aktywne w trakcie zajęć. Uczestniczyły z radością i zaangażowaniem w zabawach i ćwiczeniach.

W dniu  4 marca 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 5 i 6 przeprowadzone przez trenerów

 Program „Debata” dotyczył profilaktyki alkoholowej i przeznaczony był dla młodzieży szkół podstawowych, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Zadaniem programu było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Zajęcia były bardzo ciekawe, ponieważ wykorzystywały metody aktywne (burza mózgów, praca w grupach, drama). W pierwszej części warsztatów uczniowie uzupełnili ankietę dotyczącą spożywania alkoholu i abstynencji. Następnie wskazali straty i korzyści płynące z picia alkoholu. Poprzez rozmowę kierowaną i dramę kolejno eliminowali korzyści, by ostatecznie dojść do wspólnego wniosku, że picie alkoholu to przede wszystkim straty. W trzeciej części dzieci analizowały wyniki ankiety oraz omówiły sposoby, które mogą pomóc osobom uzależnionym wyjść z nałogu.

Uczniowie naszej szkoły wykazali się zaangażowaniem, aktywnością, odwagą w formułowaniu opinii i przekonań.

Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone zostały prze trenerów Pracowni Profilaktyki Sapientia, a cały program był finansowany ze środków profilaktycznych Gminy Nowy Targ.

W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny „Higiena to jest to!” w ramach VIII edycji projektu „Czysta Małopolska” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Dostarczono aż 40 prac. Jury w składzie: pan dyrektor Edward Pazdur, pani wicedyrektor Danuta Kostorz, pani Katarzyna Łapczyńska, pani Agnieszka Brynkus oraz pani Katarzyna Hosiawa miało twardy orzech do zgryzienia. W etapie szkolnym wybrano 5 prac, które zajęły ex aequo 1 miejsca w swoich kategoriach wiekowych. W kategorii klas 5-8 dostarczono tylko jedną pracę.

Wybrane prace uczniów:

 • z oddziału przedszkolnego: Anna Buźniak i Aleksandra Mrożek – klasa 0a;
 • z klas 1-4: Michał Buźniak – klasa 2, Marcin Zubek – klasa 4b;
 • z klas 5-8: Maja Dębska – klasa 5.

Prace tych uczniów przeszły do dalszego etapu rejonowego. 31 maja zostaną ogłoszone wyniki konkursu, o których poinformujemy. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz małą nagrodę rzeczową. Trzymamy mocno kciuki za naszych szkolnych zwycięzców i zapraszamy do obejrzenia wystawy z pracami, która znajduje się w holu szkoły w strefie rodzica.

Koordynatorkami konkursu są p. Danuta Kostorz, p. Magdalena Buźniak, p. Katarzyna Łapczyńska oraz p. Marta Sojka.

Konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” etap szkolny – rozstrzygnięty!

Znamy zwycięzców etapu szkolnego w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym konkursie brało udział 10 osób. Do dalszego etapu zakwalifikowały się prace następujących uczniów:

 • z oddziałów przedszkolnych: Aleksandra Mrożek – klasa 0a, Lena Panek i Sebastian Truty – klasa 0b
 • z klas 4: Aleksandra Hreśka – klasa 4a, Marcin Zubek – klasa 4b.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz małą nagrodę rzeczową. Trzymamy mocno kciuki za naszych szkolnych zwycięzców i zapraszamy do obejrzenia wystawy z pracami, która znajduje się w holu szkoły w strefie rodzica.

Ogłoszenie wyników w etapie wojewódzkim nastąpi przed końcem roku szkolnego 2020/2021. O wynikach konkursu poinformujemy.

Koordynatorkami konkursu są: p. Agnieszka Brynkus, p. Magdalena Buźniak, p. Danuta Kostorz, p. Katarzyna Łapczyńska oraz p. Marta Sojka.

Nasze przedszkolaki wzięły udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej pt. „Klub Mleczaka”. Na zajęciach poznały Mleczaka i jego przyjaciół: Lisicę Karolinę i Krokodyla Aleksandra oraz wysłuchały opowiadań o ich przygodach.

Poznały zasady higieny jamy ustnej i prawidłowe techniki szczotkowania zębów. Dzieci przypomniały sobie także zasady odżywiania, a dzięki wysłuchanym historiom dowiedziały się, jak bardzo ważny w utrzymaniu zdrowego trybu życia jest ruch. Po zakończonych zajęciach przedszkolaki wykonały pracę plastyczną na konkurs. Ich zadaniem było stworzenie nowych przyjaciół Klubu Mleczaka. Dzieci zrobiły pracę przestrzenną z materiałów plastycznych oraz surowców wtórnych. Na nowych członków Klubu Mleczaka przedszkolaki zaproponowały Superbohaterów: Wawrzyńca, obdarzonego mocą warzyw i owoców oraz Milenę, której supermocą jest mleko.

Konkurs plastyczny „Higiena to jest to!” w ramach projektu „Czysta Małopolska”

informacja-„Higiena to jest to”

„Program dla szkół” to unijny projekt będący kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, który stanowi jedno działanie. W ramach programu koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uczniowie klas 1 – 5 otrzymują owoce, warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.

Program ma za zadanie propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe. Oprócz promowania zdrowej diety i przeciwdziałania nadwadze, celem programu jest również zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania dzięki działaniom towarzyszącym o charakterze edukacyjnym. Programowi towarzyszą działania edukacyjne, które zapoznają dzieci z rolnictwem propagują zdrową żywność.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego oraz piosenek:

https://www.youtube.com/channel/UCaim93PHK2t2G5EUXX1pVYQ

https://www.youtube.com/watch?v=oPOqaWOiUlQ

https://www.youtube.com/watch?v=tKQnfXzOaHk&ab_channel=Programdlaszk%C3%B3%C5%82Programdlaszk%C3%B3%C5%82

https://www.youtube.com/watch?v=oalXdjtcvzg&ab_channel=Programdlaszk%C3%B3%C5%82Programdlaszk%C3%B3%C5%82

,,,

Na naszych szkolnych korytarzach po przerwie świąteczno-feryjnej pojawiły się gry i zabawy podłogowe. Uczniowie w aktywny sposób mogą spędzać czas przerw śródlekcyjnych, integrując się z rówieśnikami. Zachęcamy więc wszystkie dzieci do korzystania z tych atrakcji.

Starszym uczniom proponujemy zapoznać się z treścią naklejek – powtórek z języka polskiego i matematyki. Wszystkim zaś przypominamy o stosowaniu „magicznych słów”, które znajdziecie przy wejściu.

,,,

W naszej szkole, po raz kolejny realizowane są następujące programy profilaktyczne:

 1. Czyste powietrze wokół nas – klasy 0a i 0b z wychowawcami p. Magdaleną Buźniak i p. Magdaleną Rajską.

Cele programu:

 • wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
 • zwiększyć wrażliwość dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy
 1. Nie pal przy mnie, proszę – klasa 3 z wychowawcą p. Lucyną Czają.

 Cele programu:

 • zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie
 1. Bieg po zdrowie – klasy 4a i 4b z wychowawcami: p. Agnieszką Bubisz i p. Agnieszką Brynkus.

Cele programu:

 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów
 1. Znajdź właściwe rozwiązanie – klasa 6 z wychowawcą p. Joanną Hosaną.

Cele programu:

 • zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów
 • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
 • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu
 • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
 • kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia

Programy te adresowane są do uczniów poszczególnych klas oraz ich rodziców. Wychowawcy klas przeprowadzą zajęcia warsztatowe z uczniami według zaproponowanych scenariuszy zajęć.

Po zakończeniu realizacji programu w klasach nastąpi podsumowanie działań profilaktycznych na apelu szkolnym.

Małopolski projekt „Jeżdżę z głową”

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/sport/jezdze-z-glowa

…\

Wielka wygrana naszych przedszkolaków!

1 grudnia na stronie internetowej „Problem z głowy” https://problem-z-glowy.pl/zasady/  zamieszczono wyniki konkursu, w którym nasze przedszkolaki brały udział. Zajęliśmy 2 miejsce, zdobywając cenne nagrody: meble do przedszkola o wartości 1968 zł oraz zabawki dla dzieci o łącznej wartości 1107 zł.

Krótkie przypomnienie:

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w ogólnopolskim programie pt. „Problem z głowy”. Po zajęciach na temat higieny głowy przygotowały pracę plastyczną na konkurs pt. „Sposoby Księcia Paranita na Problem z Głowy”. Codziennie od 2 do 22 listopada można było internetowo głosować na pracę przedszkolaków. 23 listopada zakończyło się głosowanie. Na 243 zgłoszone do konkursu prace, dzieło naszych dzieci znalazło się na 4 miejscu z liczbą głosów 2384. Zgodnie z regulaminem konkursu 1 miejsce zajęło przedszkole, którego praca zdobyła najwięcej głosów internautów. Spośród trzydziestu prac z listy rankingowej wybrane zostały jeszcze cztery, którym jury konkursowe przyznawało miejsca od 2 do 5. Nasze oddziały przedszkolne głosami jury zdobyło 2 miejsce w konkursie. Teraz przedszkolaki cieszą się z nowych mebli i zabawek.

Konkurs „Sposoby Księcia Paranita na Problem z Głowy” – podziękowanie

podziękowanie
RANKING

Nasze przedszkolaki biorą udział w konkursie „Sposoby Księcia Paranita na Problem z Głowy”. Żeby wygrać potrzebujemy głosów. Codziennie od 2 do 22 listopada prosimy o oddanie głosu na pracę naszych przedszkolaków.

Jak to zrobić? To proste. Wystarczy 1 minuta:

 1. Wchodzimy na stronę: https://problem-z-glowy.pl/galeria-konkursowa/
 2. W miejscowości wpisujemy: Ludźmierz
 3. Wciskamy „ODDAJ GŁOS” pod pracą naszych przedszkolaków oraz podajemy swój e-mail
 4. Wchodzimy na swój e-mail. Został na niego wysłany link, celem potwierdzenia głosowania,

który potwierdzamy.

WAŻNE żeby potwierdzić link, który przychodzi na e-maila, w przeciwnym razie głos jest nie ważny.

Do wygrania są naprawdę bardzo wartościowe nagrody: tablica multimedialna, zestaw mebli przedszkolnych, zestaw pomocy edukacyjnych o wartości 1722zł, czy zabawki.

Na str. https://problem-z-glowy.pl/zasady/  znajduje się cały regulamin dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej.

Wiemy, że możemy na Was liczyć. Wystarczy codziennie oddać głos. Pamiętajmy głosujemy codziennie do 22 listopada (co 24h). Poniżej znajduje się praca konkursowa naszych przedszkolaków. Zachęcamy  do udziału w zabawie, każdego rodzica, nauczyciela, ucznia, pracownika szkoły. Zachęcajcie znajomych, rodzinę, przyjaciół. Każdy głos się liczy!

W październiku zakończył się Rodzinny Konkurs Filmowy. Do udziału w tym konkursie przystąpiły dwie uczennice naszej szkoły: Amelia Godlewska z klasy 2 oraz Emilia Panek z klasy 3.

Dziewczynki wspólnie ze swoimi rodzicami i rodzeństwem nagrały tutorial (film instruktażowy), dzieląc się z nami swoimi doświadczeniami, wiedzą związaną z czynnościami, które wykonują wspólnie ze swoimi najbliższymi. Pokazały nam jak można pomysłowo i kreatywnie spędzić czas wolny z rodziną. Filmy można było śledzić na fanpage’u Bezpieczne Dziecko na Facebook’u oraz na kanale YouTube. Tam każdy mógł oddać głos na filmy naszych uczennic. Konkurencja była duża. Amelka i Emilka otrzymały wiele głosów, ale nie wystarczyły one do zdobycia nagrody internautów. Dziewczynkom serdecznie gratulujemy kreatywności, a ich Rodzicom dziękujemy za wsparcie i pomoc. Uczennice otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki za udział w konkursie. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu  był organizatorem konkursu plastyczno–fotograficznego pt: ,,Wszyscy tacy sami”, w którym wyróżnieni zostali nasi uczniowie:

 Amelia Filas z klasy III oraz Jakub Nowak z klasy IV a.

W tym trudnym czasie pandemii nie sposób uhonorować uczestników osobiście, dlatego organizatorzy przekazali p. Agnieszce Brynkus upominki, które wręczył nagrodzonym Pan Dyrektor – Edward Pazdur. Niestety maseczki zasłaniają uśmiechniętą twarz wyróżnionych dzieci.

Wszyscy im serdecznie gratulujemy i zachęcamy do kolejnych przedsięwzięć!

Warto dzielić się ciekawymi pomysłami, dać dobry przykład, nauczyć zaradności, pomóc innym. Zaproś do współpracy członków swojej rodziny począwszy od seniorów skończywszy na najmłodszym rodzeństwie a nawet czworonożnych lub fruwających domownikach.

ZAPRASZAMY NA

https://zrobmytosami.pl/ rodzinny konkurs filmowy – nakręć krótki tutorial (film instruktażowy)

POKAŻ, CO potrafisz

Warto dzielić się ciekawymi pomysłami, dać dobry przykład, nauczyć zaradności, pomóc innym. Zaproś do współpracy członków swojej rodziny począwszy od seniorów skończywszy na najmłodszym rodzeństwie a nawet czworonożnych lub fruwających domownikach.

stwórz własny tutorial

Nakręćcie wspólnie krótki filmik (do 3 minut) w formie tutorialu (filmiku instruktażowego). Podzielcie się doświadczeniami, wiedzą, bawiąc się przy tym doskonale, zdobywając umiejętności filmowca. Pokażcie najbardziej pomysłowe, zaskakujące, najbardziej integrujące działania. Zakres tych działań nie jest ograniczany: może dotyczyć zabawy, prac domowych, nauki, twórczości, pomocy itd.

do dzieła!

Zgłoś swój film https://www.zrobmytosami.pl/1_3_zglos-film.html i śledź fanpage Bezpieczne Dziecko na Facebook’u. Tam będą ogłaszane wszystkie bieżące informacje oraz publikowane prace konkursowe. Oglądaj też kanał YouTube.

CZAS TRWANIA KONKURSU!

Na nagranie i zgłoszenie filmiku macie czas do 18 września.

Głosowanie na Nagrodę Internautów będzie od 22 września do 5 października 2020 r.

W Październiku wielki finał i nagrody!

Organizatorzy

UWAGA!!!

KAŻDY ZGŁASZA SWÓJ FILM OSOBIŚCIE NA PODANEJ WYŻEJ STRONIE.

PO ZGŁOSZENIU PROSIMY O POINFORMOWANIE JEDNEGO Z KOORDYNATORÓW KONKURSU: PANIĄ DANUTĘ KOSTORZ, PANIĄ KATARZYNĘ ŁAPCZYŃSKĄ, PANIĄ MAGDALENĘ RAJSKĄ LUB PANIĄ MAGDALENĘ BUŹNIAK O DOKONANYM ZGŁOSZENIU W CELU PRZEKAZANIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ WIADOMOŚCI O GŁOSOWANIU OSOBIŚCIE  LUB MEJLOWO NA ADRES: danutakostorz@op.pl


Menu

E-Dziennik

KLIKNIJ TU ABY SIĘ ZALOGOWAĆ

Logujesz się pierwszy raz lub nie możesz się zalogować,
ZOBACZ INSTRUKCJE

Pomocna Dłoń

Opisz swój problem. Postaramy się pomóc Ci jak najszybciej. Dyskrecja zapewniona!
Wystarczy że KLIKNIESZ TUTAJ

styczeń 2023
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ilość odwiedzin

1262121

Statystyka

DARMOWE LICZNIKI