19 dni przeciw przemocy

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

23 grudnia 2022r. również otrzymaliśmy życzenia oraz podziękowania z Fundacji po DRUGIE następującej treści:

Szanowni Państwo,

Dziękujemy bardzo za wspólne działanie w ramach naszej corocznej Kampanii 19 dni. W załączniku przesyłamy raport naszych tegorocznych działań wykonany na podstawie Państwa odpowiedzi w naszym formularzu. Przy okazji, zachęcamy do dołączenia do naszej akcji w przyszłym roku! 

 
Życzymy Państwu również wszystkiego najlepszego w nowym roku, dużo szczęścia, zdrowia, spokoju i siły do wspólnego budowania świata bez przemocy!
 
Pozdrawiamy, Zespół Kampanii 19 dni  Fundacja po DRUGIE

 

 

 

1 grudnia 2022r. w naszej szkole odbył się apel podsumowujący Kampanię 19 Dni.

W dniach 1-19 listopada w ramach Kampanii 19 Dni w klasach 1-8 przeprowadzono warsztaty z uczniami, na których specjaliści tłumaczyli, czym jest przemoc i jak jej zapobiegać. Specjaliści starali się podkreślić fundamentalną rolę, jaką pełni empatia i szacunek dla drugiego człowieka.

Najmłodsi uczniowie rozwijali na zajęciach swoje kompetencje emocjonalne, starając się rozpoznawać i nazywać emocje własne oraz kolegów. Dzieci w trakcie zajęć wykonywały plakaty o tematyce związanej z empatią, wrażliwością i wzajemnym wsparciem.

Starsi uczniowie z wykorzystaniem krótkiego filmu o empatii i ćwiczeń multimedialnych szukali odpowiedzi na pytania, czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, a także jakie cechy ma osoba empatyczna i jakie zawody wymagają największej wrażliwości?

Dziękujemy wszystkim wychowawcom i nauczycielom za pomoc i zaangażowanie. Koordynatorkami tegorocznego cyklu były: p. Danuta Kostorz, p. Anna Soból i p. Mirosława Andrzejczuk.

 

W roku szkolnym 2022/2023 już po raz czwarty dołączyliśmy do ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. W naszej szkole rozpoczęła się ona w połowie listopada i będzie trwać przez 19 dni, w trakcie których specjaliści przeprowadzą z uczniami warsztaty związane z tematyką kampanii.

Tegoroczna kampania upływa pod hasłem „STACJA – EMPATYCZNI – RAZEM MAMY MOC” i kładzie szczególny nacisk na empatię, czyli umiejętność współodczuwania emocji innych osób. Istotne są więc współpraca, wzajemne wsparcie i zespołowe działanie na rzecz świata bez przemocy.

O udziale szkoły w programie będzie przypominać gazetka umiejscowiona na korytarzu przy wejściu do szkoły.

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podsumowanie Kampanii 19 dni.

Szkolna pedagog oraz pani Katarzyna Marusarz w dniach od 8 do 19 listopada 2021 r. przeprowadziły warsztaty w klasach 0 – VIII, które miały charakter edukacyjny i profilaktyczny.

Motywem działań było zwiększanie świadomości uczniów dotyczącej zjawiska agresji i przemocy oraz budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwienie dzieci do właściwego reagowania na przemoc oraz szukanie pomocy. Podczas zajęć wykorzystane były różne filmy, spoty i piosenki związane z tematyką.

W dniu 2 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbył się apel podsumowujący Kampanię 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży, podczas którego pani pedagog przypomniała nam cel kampanii, którym jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz wytłumaczyła znaczenie symbolu kampanii, jakim jest pomarańczowa wstążka.

W ramach kampanii klasy przygotowały: plakaty przyjaźni, scenki z życia szkoły oraz wzięły udział w konkursie na temat praw dziecka organizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka. Rodziców zaproszono na szkolenie online pt. Jak zapobiegać przemocy rówieśniczej w szkole.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz dzieciom dziękujemy za zaangażowanie.

Koordynatorami kampanii w szkole były: p. Danuta Kostorz, p. Katarzyna Marusarz.

6 grudnia 2021 r. został rozstrzygnięty szkolny etap konkursu plastycznego ogłoszonego przez Rzecznika Praw Dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Do konkursu zgłoszonych zostało siedem prac z klas 1-8, do dalszego etapu zakwalifikowały się trzy. Są to prace: Marcina Zubka z kl. 5b, Filipa Misiury z 2a oraz Gabrysi Dębskiej z 2a.

Konkurs połączony był z Kampanią 19 dni przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Nad przebiegiem etapu szkolnego konkursu czuwały p. Katarzyna Łapczyńska i p. Danuta Kostorz.

 

PRAWA DZIECKA 2021

Już po raz czwarty dołączyliśmy do Kampanii 19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, która rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Jej symbolem jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

W naszej szkole akcja rozpoczęła się w 29 października 2021 r. i będzie trwać przez 19 dni. Tematem tegorocznej kampanii, kolejny raz jest Przemoc rówieśnicza.

Na korytarzu przy wejściu do szkoły powieszona jest gazetka, która będzie nam przypominać o udziale szkoły w kampanii.

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Już po raz trzeci dołączyliśmy do ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. W naszej szkole akcja rozpoczęła się w listopadzie i będzie trwać przez 19 dni. Tematem tegorocznej kampanii jest „Przemoc rówieśnicza”. Na korytarzu przy wejściu do szkoły powieszona jest gazetka, która będzie nam przypominać o udziale szkoły w kampanii.

W ciągu tych 19 dni w naszej szkole pani pedagog Danuta Kostorz będzie prowadziła z uczniami rozmowy, pogadanki, dyskusje oraz będą wyświetlane filmiki i piosenki związane z tematyką kampanii.

W tym roku szkolnym z uwagi na pandemię Kampania 19 dni miała inny przebieg. Tematem tegorocznej kampanii była „Przemoc rówieśnicza”.  Pani pedagog w dniach od 13 do 16 grudnia przeprowadziła zajęcia w klasach 0 – V, których głównym celem było zwiększanie świadomości uczniów dotyczącej zjawiska agresji i przemocy oraz uwrażliwienie dzieci na krzywdę wyrządzoną innym. Uczniowie uświadamiają sobie, że problem może dotyczyć również ich a rozpoczyna się od „niewinnego” przezywania.

Działania miały charakter edukacyjny i profilaktyczny, których motywem było budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwienie dzieci do właściwego reagowania na przemoc oraz szukanie pomocy. Podczas zajęć wykorzystane były różne filmy, spoty i piosenki związane z tematyką.

Na podsumowanie zajęć każda klasa stworzyła plakat, na którym zostały przyklejone pięknie ozdobione rączki i serduszka poszczególnych dzieci. Dłonie te były symbolem „rąk wolnych od przemocy”, natomiast serca były symbolem „miłości do drugiego”. Plakaty zostały powieszone w klasach.

Na korytarzu przy wejściu do szkoły powieszona była gazetka, która przypominała uczniom i ich rodzicom o udziale szkoły w kampanii oraz o tegorocznym temacie jakim jest „Przemoc rówieśnicza”, która stanowi poważny problem wśród współczesnej populacji dzieci i młodzieży, dlatego bardzo ważne jest podejmowanie działań profilaktycznych.

Koordynatorami kampanii w szkole były: p. Danuta Kostorz i p. Marta Sojka.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Już po raz drugi dołączyliśmy do ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.  W naszej szkole akcja rozpoczęła się końcem października i będzie trwać przez 19 dni. Tematem  tegorocznej kampanii jest „Tolerancja. Na korytarzu przy wejściu do szkoły powieszona jest gazetka, która będzie nam przypominać o udziale szkoły w kampanii.

W ciągu tych 19 dni w naszej szkole nauczyciele i wychowawcy będą prowadzili z uczniami  rozmowy, pogadanki, dyskusje oraz będą wyświetlane filmiki związane z tematyką kampanii.

W dniu 14 listopada 2019r. na apelu szkolnym jest zaplanowane podsumowanie Kampanii 19 dni. Koordynatorami kampanii w naszej szkole są: p. Danuta Kostorz, p. Magdalena Buźniak oraz p. Katarzyna Łapczyńska.

….

W dniu 14 listopada w naszej szkole odbył się apel podsumowujący kampanię „19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży”. Na korytarzu przy wejściu do szkoły powieszona była gazetka, która miała przypominać uczniom i ich rodzicom o udziale szkoły w kampanii oraz o tegorocznym temacie jakim była tolerancja.

Tolerancja to jedna z najważniejszych cnót obywatelskich. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od naszych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. W ciągu tych 19 dni w szkole nauczyciele i wychowawcy prowadzili z uczniami  rozmowy, pogadanki, dyskusje oraz  wyświetlali filmiki i spoty  związane z tematyką kampanii.

W czasie apelu podsumowującego pani pedagog przypomniała nam o kampanii i jej celu, oraz zwróciła uwagę na zeszłoroczny temat akcji, jakim była „przemoc cielesna”, aby uświadomić uczniom jak wielki jest to problem w dzisiejszym świecie. Zaznaczyła również, że nawet w najcięższych chwilach należy mieć nadzieję, nigdy nie pozwoli ona nam zginąć oraz wyzwala w nas wielką siłę.

Dzieci miały możliwość wysłuchania piosenek: „Prawa dziecka”, oraz ”Wróć tatusiu” w wykonaniu uczniów klasy 3b, „Moja i Twoja nadzieja” w wykonaniu dziewczynek z klas 7 oraz piosenki „Bo świat to my” w wykonaniu uczniów klas 1-3, którzy uczęszczają na zajęcia kreatywne.

Uczniowie klasy 3b wyrecytowali wiersz pt.” Tolerancja”. Odegrana została również scenka przez uczniów kasy 6 uczęszczających na zajęcia kreatywne do pani Agnieszki Brynkus pt. „Inny, czy nowy nie znaczy gorszyktóra miała uświadomić dzieciom, że tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności oraz przekonać się jakie uprzedzenia czy stereotypy narodowe panują na świecie. Nie zabrakło również krótkiej prezentacji przybliżającej nam słowo „tolerancja”.

Następnie prowadzący zaprosili do oglądnięcia krótkiego spotu, w którym znani aktorzy, muzycy, poeci, dziennikarze, ludzie polityki oraz pani psycholog chcieli uświadomić wszystkim jak bardzo przemoc jest krzywdząca i niebezpieczna. Prosili abyśmy reagowali na każdą krzywdę nawet tą, która nas nie dotyczy.

Kończąc tegoroczną kampanię pani pedagog przytoczyła cytat Leszka Kołakowskiego, prosząc dzieci, aby zapamiętały te słowa.  „O tyle świat będzie lepszy, o ile nauczymy się, że los ludzi jest wspólny, że jednocześnie jesteśmy różni i tacy sami”,

Na korytarzu przy wejściu na salę gimnastyczną gdzie odbywał się apel były powieszone plakaty związane z tolerancją wykonane przez uczniów naszej szkoły.

Wszystkim nauczycielom oraz pani Marcie Sojce dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Koordynatorami kampanii w szkole były: p. Danuta Kostorz, p. Magdalena Buźniak oraz p. Katarzyna Łapczyńska.

Już po raz drugi dołączyliśmy do ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.  W naszej szkole akcja rozpoczęła się końcem października i będzie trwać przez 19 dni. Tematem  tegorocznej kampanii jest „Tolerancja

ROK SZKOLNY 2018/2019

W tym roku szkolnym dołączyliśmy po raz pierwszy do  ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.  W naszej szkole akcja rozpocznie się końcem października i będzie trwać przez 19 dni.

W dniu 19 listopada w naszej szkole odbył się apel podsumowujący Kampanię 19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. Tematem tegorocznej akcji  była: przemoc cielesna. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.

W ciągu tych 19 dni w szkole nauczyciele i wychowawcy prowadzili z uczniami  rozmowy, pogadanki oraz dyskusje. Dzieci miały możliwość oglądnięcia filmów i spotów związanych z przemocą, aby w razie potrzeby wiedziały jak sobie z tym problemem poradzić oraz gdzie szukać pomocy. Na korytarzu przy wejściu do szkoły powieszona była gazetka, która przypominała uczniom i rodzicom o udziale szkoły w kampanii. Uczniowie każdej klasy przygotowali plakaty, gazetki, piosenki, taniec, wiersz, scenkę oraz dekalogi, które  zostały zaprezentowane podczas szkolnego apelu.

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Koordynatorami kampanii w szkole były: p.Danuta Kostorz, p. Katarzyna Łapczyńska oraz p. Magdalena Buźniak.

Uczniowie wraz z opiekunami p. Danutą Kostorz oraz p. Agnieszką Brynkus udali się do MOK-u w Nowym Targu, gdzie odbył się finał kampanii, podczas którego nasza młodzież zaprezentowała scenkę pt. Niekochane dziecko i dwie piosenki. Dziewczynki z klasy 2b poruszyły i skradły serca publiczności w interpretacji piosenki  Tato nie pij.

« z 2 »

Zdjęcia z finału można zobaczyć na stronie: 

https://nowytarg24.tv/19-dni-przeciwko-przemocy-wobec-dzieci-i-mlodziezy-final-kampanii/

W dniu 31 stycznia w  naszej szkole odbyło się zebranie z rodzicami, którego tematem była przemoc cielesna w ramach Kampanii 19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. Rodzice mieli możliwość wysłuchania piosenek: „Prawa dziecka”, „Nie pij tato”, czy „Obudźmy nadzieję”.

Uczniowie recytowali wiersze, a uczennice z klasy II b zaprezentowały taniec, który obrazował uczucia dziecka odepchniętego i poniżanego przez rodzinę oraz rówieśników. Następnie rodzice oglądnęli scenki pt. „Niekochane dziecko”, oraz filmy i spoty związane z przemocą m.in. „A co słychać u Ciebie za ścianą”, „Zamiast klapsa” oraz posłuchali wypowiedzi dzieci, które same doświadczyły przemocy, aby w razie potrzeby wiedzieć jak sobie z tym problemem poradzić i gdzie szukać pomocy. Na korytarzu przy wejściu na salę gimnastyczną gdzie odbywało się spotkanie były powieszone plakaty związane z fizyczną przemocą wykonane przez uczniów naszej szkoły.Na końcu zebrania pani pedagog przedstawiła rodzicom statystyki przemocy w naszym kraju,aby uświadomić zgromadzonym gościom jak ważny i niebezpieczny jest to problem w dzisiejszych czasach. Pani pedagog zaapelowała do rodziców aby mieli odwagę zareagować na krzywdę i cierpienie dzieci zanim będzie za późno. Poinformowała rodziców, że jeśli mają lub zauważą jakiś problem, aby nie bali się szukać pomocy u wychowawcy, pedagoga lub w innych instytucjach m.in. niebieska linia.

Koordynatorami kampanii w szkole były: p.Danuta Kostorz, p. Katarzyna Łapczyńska oraz p. Magdalena Buźniak. Dziękujemy p. Agnieszce Brynkus oraz p. Karolinie Walkosz-Pająk oraz Mirosławie Andrzejczuk  za pomoc w przygotowaniu spotkania.


Menu

E-Dziennik

KLIKNIJ TU ABY SIĘ ZALOGOWAĆ

Logujesz się pierwszy raz lub nie możesz się zalogować,
ZOBACZ INSTRUKCJE

Pomocna Dłoń

Opisz swój problem. Postaramy się pomóc Ci jak najszybciej. Dyskrecja zapewniona!
Wystarczy że KLIKNIESZ TUTAJ

marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ilość odwiedzin

1266904

Statystyka

DARMOWE LICZNIKI

Accessibility Toolbar